shutterstock_707026189

Een gasketel of stooktoestel is één van de meest gebruikte toestellen om de woning te verwarmen. Voor een goede werking en lange levensduur van het toestel, is regelmatig onderhoud noodzakelijk. In dit artikel kom je alles te weten over het onderhoud van je ketel en wat je zelf kunt doen om je toestel een lang leven te geven.

Welk onderhoud is verplicht?

In Vlaanderen is een tweejaarlijks onderhoud wettelijk verplicht voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, propaan, brutaan). Hoe kun je weten wat het maximumvermogen van je ketel is? Het vermogen staat op het kenplaatje van je cv-ketel dat zich doorgaans op de buitenkant van de ketel bevindt. Voor centrale stooktoestellen op stookolie of vaste brandstof gaat het om een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Het wettelijk onderhoud geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Dit onderhoud moet gebeuren door een gecertificeerde technieker. Na de onderhoudswerken maakt de technieker een reinigings- en verbrandingsattest op. Dat attest moet voorzien zijn van de naam van de technicus, zijn/haar handtekening en het erkenningsnummer. Tip: bewaar minstens de laatste 2 attesten, zodat je die kunt voorleggen wanneer nodig.

Selftech verzorgt het 2-jaarlijkse verplichte onderhoud aan de ketel. We hebben hiervoor gecertificeerde techniekers in dienst. Je kunt bij Selftech terecht om een offerte aan te vragen indien je interesse hebt om een onderhoudscontract af te sluiten.

Wat is een onderhoudscontract?

De kost van een onderhoud is gemiddeld €100 à €200 incl. BTW. Hierin zit zowel de controle als het correct afstellen van de ketel en het opstellen van de nodige attesten. Als je woning ouder is dan 10 jaar, kun je profiteren van een lager BTW-tarief: 6%. In geval van dringende interventies kunnen extra kosten aangerekend worden.

Een onderhoudscontract houdt in dat je het onderhoud van je gasketel toevertrouwd aan éénzelfde vakman die er in de loop van de jaren voor zorgt dat het onderhoud tijdig wordt uitgevoerd. Zo ben je altijd in orde met de wettelijke verplichtingen en kun je terugvallen op de vakman indien defecten of problemen zich voordoen. Een onderhoudscontract is op termijn vaak goedkoper dan afzonderlijke onderhoudsbeurten. Voor meer info hieromtrent kun je terecht bij Selftech.

Waarom is periodiek onderhoud noodzakelijk?

Regelmatig onderhoud van je ketel zorgt ervoor dat je vroegtijdig kan ingrijpen en spoedherstellingen voorkomt. Je voorkomt ook gevaarlijke situaties zoals koolmonoxidevergiftiging. Een goed afgestelde ketel verbruikt ook minder energie en stoot minder CO2 uit. Daarnaast gaat een goed onderhouden gasketel ook langer mee.

Wat houdt zo’n onderhoud in?

Een gecertificeerde technicus doet 3 dingen:

  • Hij of zij doet een grondige controle en reiniging van het stooktoestel. De technicus voert de wettelijk verplichte metingen uit en controleert de algemene staat van het toestel, gaat na of de verluchting van het stooklokaal optimaal is, en controleert de aanvoer van verbrandingslucht en de verbrandingswaarden. Daarnaast kijkt de technieker ook naar de schoorsteen of rookgasafvoer en reinigt deze indien nodig. Bij defecten of slijtage-gevoelige onderdelen zal de technicus herstellingswerken uitvoeren.
  • De technicus zal de gasketel correct afstellen indien nodig.
  • Als laatste stap worden de verplichte attesten opgemaakt. Het gaat hierbij om een reinigings- en verbrandingsattest. De gemeten waarden moeten op het verbrandingsattest genoteerd worden. Het is belangrijk om een goede verbranding te bewaken, vanwege veiligheids- en duurzaamheidsoverwegingen. Een verkeerde meting bij atmosferische (niet-premix) en aangeblazen stooktoestellen kan namelijk onmiddellijk aanleiding geven tot CO-vergiftiging in de omgeving.

Wat kun je zelf doen?

Naast het verplicht onderhoud, kun je ook bepaalde handelingen zelf uitvoeren om je ketel goed te onderhouden.

Zo kun je de radiatoren en ketel ontluchten. Als de radiatoren en buizen lawaai maken komt dat vaak door luchtbellen. Dit is slecht voor je ketel en voor je energiegebruik. Moderne ketels hebben meestal automatische ontluchting.

Je kunt ook regelmatig de waterdruk in de cv-installatie controleren. Is de ketel aan het verwarmen? Dan is de druk hoger dan wanneer het water koud is. Een te hoge of te lage druk is slecht voor de pomp en kan leiden tot lekkages of storingen. Dit is zichtbaar op de meter van de cv-installatie.

Heb je nog vragen in verband met het onderhoud van de ketel? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Selftech.

 

Bronnen: Vlaanderen.be – Sanilec.be – Centraleverwarmingcv.be